Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadowaniem na statek

Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Problem dokładnego ważenia kontenerów na statku ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa w czasie transportu. Niestety póki co traktowane to było przez przewoźników dość luźno. Co prawda w dokumentacji waga powinna być podawana, lecz często wcale się nie pokrywała z rzeczywistością. A że na podstawie podawanej wagi wykonywany jest rozkład ładunków na pokładzie, to nawet najmniejsze różnice znacznie mogą wpłynąć na stabilność całej jednostki. Przydarzały nawet przypadki utonięć z tego powodu, kontenerowce miewały problemy z właściwą sterownością, więc postanowiono nareszcie rozwiązać kompleksowo problem. Od lipca obecnego roku w życie wchodzą przepisy wymuszające dokładne kontrolowanie wagi każdego kontenera przewożonego na statku. Tego typy zmiany planowano od lat, lecz dopiero teraz udało się ostatecznie osiągnąć całkowite porozumienie w tej kwestii. Po pierwsze barierą były spodziewane koszty, faktycznie nowe przepisy znacząco będą wpływały na procedury wiążące się z przygotowaniem ładunku do załadunku na statek.Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadowaniem na statek

Wprowadzane w życie przepisy w tym zakresie wymagają, aby przed załadunkiem kontenera na pokład jednostki jego faktyczna waga została zmierzona i dostarczono ją przewoźnikowi morskiemu i terminalowi. Równocześnie konieczna będzie odmowa załadowania kontenera, jakiego ciężar nie został potwierdzony. Jeżeli będzie chodzić o samo ważenie, to zaproponowano dwie jego metody. Pierwszą z nich jest ważenie zapakowanego kontenera przy wykorzystaniu odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. Metoda ta ma niestety jednak dwie zasadnicze wady, czyli będzie potrzebować kupna drogich urządzeń do ważenia, a poza tym może być problem z ewentualnymi zmianami. Metoda druga będzie polegać na tym, że waży się na bieżąco wszystkie wkładane do środka ładunki, a później potem do wszystkiego się dodaje masę pustego kontenera. Ta technika z kolei wymaga większego nakładu pracy podczas samego ważenia, jednak jej dużą zaletą jest to, że od razu będzie się znało ciężar ładunku. Przepisy będą także regulować zakres odpowiedzialności za zaniedbania w tej kwestii, nawet z możliwością nałożenia sankcji karnych.