Terminale kontenerowe rozpoczęły ważyć kontenery morskie

Porty zaczęły ważyć kontenery morskie

Branża morskiego transportu od dawna miała problem nieprawidłowo deklarowanej wagi przyjmowanych kontenerów. Niestety duża ilość nadawców nie przykładała się specjalnie do tego, a ma to bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa przewozów morskich. Niewielkie nawet różnice w deklarowanej wadze mogą się przy kilkunastu tysiącach kontenerów wzmacniać, powodując bardzo duże kłopoty z zapewnieniem stabilności, a czasami nawet utonięcia. Z takich też powodów od wielu lat trwały prace nad uporządkowaniem tego tematu, ale z powodu kosztów nie można ich było z sukcesem zakończyć. Dopiero niedawno udało się wypracować porozumienie, na mocy jakiego wszystkie bez wyjątku kontenery znajdujące się na statku muszą zostać precyzyjnie zważone. Przepisy te obowiązują od drugiego półrocza 2016 roku, a nieprzestrzeganie ich będzie się wiązało z dużymi konsekwencjami. Przymus sprawdzenia wagi kontenera będzie spoczywać na nadającym, z tego też powodu musi on dokładnie przypilnować, żeby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem. Poza tym terminale oraz przewoźnicy mają pełne prawo do odmówienia załadunku kontenera, który nie ma wagi zweryfikowanej. Terminale kontenerowe rozpoczęły ważyć kontenery morskie

Przepisy pozwalają na dzień dzisiejszy na przeprowadzenie ważenia kontenerów za pomocą dwóch technik. Pierwszą z nich jest to zważenie kompletnego spakowanego i zaplombowanego kontenera, natomiast druga to ważenie wszystkich cząstkowych ładunków razem z opakowaniem i zsumowanie na zakończenie wszystkiego. Pierwsza technika będzie znacznie wygodniejsza i szybsza do zastosowania, jednak będzie wymagała kupna odpowiednich, certyfikowanych wag. W chwili obecnej jedynie niewielka część portów w naszym kraju posiada tego typu możliwości, lecz nadal nie będzie w nich szans na obsłużenie każdej jednostki. Dlatego też w dalszym ciągu zdecydowana większość weryfikacji wag będzie się musiała odbywać u nadawców, w siedzibach firm zajmujących się pakowaniem. W najbliższym czasie planowane są oczywiście tego typu inwestycje, lecz kwestia nie dotyczy tylko zakupu jeszcze jednego urządzenia, ale też zmienienia organizacji pracy w porcie. Na przykład port w Szczecinie ma już szereg procedur związanych z przyjmowaniem kontenerów, lecz również oferuje możliwość ważenia ich przed załadunkiem.