Jakie znaczenie ma kryzys kontenerowy na przychody grupy Maersk

Jakie znaczenie ma kryzys kontenerowy na zyski grupy Maersk

Ostatnie miesiące to niezwykle ciężka sytuacja jeśli chodzi o branżę spedycji morskiej. Opłaty za fracht cały czas spadają, i aktualnie nic nie będzie wskazywać na to, aby sytuacja mogłaby ulec znaczącej poprawie. Na złożyło się kilka przyczyn. Po pierwsze znacznie spowolniła gospodarka w Chinach, a dodatkowo na oceanach jest aktualnie bardzo duża nadpodaż statków, co również ma duży wpływ na wyniszczającą wojnę niskimi cenami. Budowa teraz wodowanych kontenerowców zaczynała się parę lat temu, kiedy rynek był w doskonałej formie. Największa ilość wodowanych jednostek zbiegła się z początkiem kryzysu w branży, i okazało się nagle, że wiele z nich zwyczajnie nic nie ma do roboty. Rzecz jasna taka sytuacja nie jest bez wpływu na kondycję firm z branży transportowej. Większość z nich notuje znacznie mniejsze zyski, a niektórzy armatorzy mają wręcz pewne straty. Wszystko to zaczęło wymuszać podejmowanie radykalnych działań aby ograniczyć koszty, przewoźnicy poszukują tu różnych sposobów na to, żeby mimo kryzysu funkcjonować na odpowiednim poziomie.

Oddziaływanie kryzysu kontenerowego na dochody grupy MaerskTen światowy kryzys dotknął także nawet liderów z tej branży, co bardzo dobrze można zobaczyć na przykładzie jednego z liderów czyli firmy Maersk Group. W w czasie aktualnego kwartału obecnego roku miała ona tylko 224 mln dolarów zysków, co naprawdę jest niewiele jeśli się porówna do poprzedniego roku, gdy było to miliard sześćset milionów. Spadek przychodów wystąpił przy prawie wszystkich spółkach duńskiego giganta, z wyłączeniem Maersk Drilling, Maersk Tankers i Damco. Jeśli chodzi o Maersk Transport spory wpływ na wynik finansowy tej właśnie spółki ma naprawdę niski poziom cen ropy, co spowodowało bardzo duży popyt na nią. Z kolei jeden z największych przewoźników kontenerowych, to znaczy Maersk Line w bieżącym kwartale zanotował tylko trzydzieści siedem milionów zysku. Rok temu było to aż siedemset milionów, tak więc różnice są naprawdę ogromne. Jak jednak powiedział Nils S. Andersen, prezes Maersk Group, firma jest generalnie zadowolona z uzyskiwanych w tym roku wyników. Pomimo bardzo trudnej sytuacji udało się wypracować zyski w wysokości ponad dwustu milionów dolarów, w szczególności cieszy obronienie przez Maersk Line pozycji lidera żeglugi kontenerowej.
.